İletişim
BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

adres

Akdeniz Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı – Kampüs
07058 Konyaaltı Antalya Türkiye


e-posta

jeoloji@akdeniz.edu.tr


telefon

0242 310 63 55


faks

0242 310 63 06


AKADEMİK PERSONEL
Telefon (0 242)
E-Posta
Prof. Dr. M. Gürhan YALÇIN (Bölüm Başkanı)
310 6381
gurhanyalcin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. M. Erkan KARAMAN (Genel Jeoloji ABD Başkanı)
310 6349
ekaraman@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr.  Orhan ÖZÇELİK
310 6348
oozcelik@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ALTUNSOY (Maden Yatakları-Jeokimya ABD Başkanı)
310 6350
altunsoy@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Erdal KOŞUN
310 6351
kosun@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Nurdane İLBEYLİ (Mineraloji-Petrografi ABD Başkanı)
310 6376
ilbeyli@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Sibel TATAR ERKÜL
310 6357
statar@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Bekir Taner SAN (Uygulamalı Jeoloji ABD Başkanı)
310 6359
tanersan@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Volkan ÖZAKSOY
310 6371
volkano@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin LEVENTELİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
310 6353
leventeli@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özgür AKTÜRK (Bölüm Başkan Yardımcısı)
310 6367
akturko@akdeniz.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Selin KARADİREK
227 4400 / 4314
selinhokerek@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Koray KOÇ
310 6375
koraykoc@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Fatih UÇAR
227 4400 / 4309
fatihucar@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Alper GÜNEŞ
227 4400 / 4308
alpergunes@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Hatice Seval MANAP
227 4400 / 4363
haticeseval@akdeniz.edu.tr
Arş. Gör. Özge ÖZER
227 4400 / 4341
oozer@akdeniz.edu.tr
LABORATUVARLAR
Laboratuvar Adı
Telefon (0 242 227 44 00)
Genel Jeoloji Laboratuvarı
4371
Hidrojeoloji Laboratuvarı
4378
Jeokimya Laboratuvarı
4365
Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı
4373
Kayaç, Mineral, Fosil, Arşiv ve Sergi Odası
4374
Kesithane
4372
Maden Yatakları Laboratuvarı
4375
Mineraloji – Petrografi Laboratuvarı
4364
Optik Mineraloji Laboratuvarı
4376
Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı
4377

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)