2015 Müfredatı

2015 Müfredatı

I. YY II. YY III. YY IV. YY V. YY VI. YY VII. YY VIII. YY 

 

 1. SINIF

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

ATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

TDB101

Türk Dili I

2

0

2

YBD101

İngilizce I

2

0

4

FİZ101

Fizik I

2

2

4

KİM101

Genel Kimya

2

2

4

MAT101

Matematik I

3

1

5

JEO101

Genel Jeoloji I

2

1

3

JEO103

Temel Bilgisayar ve Algoritma

2

2

4

JEO105

Jeoloji Mühendisliğine Giriş

2

0

2

1. SINIF

II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

ATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

TDB102

Türk Dili II

2

0

2

YBD102

İngilizce II

2

0

4

FİZ102

Fizik II

2

2

4

MAT102

Matematik II

3

1

4

MAT104

Lineer Cebir ve Vektör Analizi

3

0

3

JEO104

Bilgisayar Programlama

2

2

3

JEO106

Teknik Resim

2

1

3

JEO108

Genel Jeoloji II

2

1

3

JEO201

Kristalografi

2

1

2

2. SINIF

III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

MAT201

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

JEO203

Jeoistatistik

3

0

4

JEO207

Statik ve Mukavemet

3

1

4

JEO209

Yapısal Jeoloji I

2

1

3

JEO211

Tarihsel Jeoloji-Paleontoloji

2

2

4

JEO-330

Optik Mineraloji

2

1

3

Teknik Seçmeli 3-A

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO215

Mühendislik Jeolojisine Giriş

2

0

3

JEO-311

Fiziksel Sedimantoloji

2

0

3

Teknik Seçmeli 3-B

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO221

Sedimanter Ortamlar

2

0

3

JEO-314

Jeotermal Enerji

2

0

3

JEO-319

Volkanoloji

2

0

3

JEO.319

Volcanology

2

0

3

Sosyal Seçmeli Ders 3

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

GSB

Güzel Sanatlar I

2

0

2

SBE

Beden Eğitimi I

2

0

2

2. SINIF

IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

MAT202

Sayısal Analiz

3

0

4

JEO102

Genel Jeofizik

2

1

4

JEO202

Akışkanlar Mekaniği

2

1

3

JEO205

Sedimantoloji

2

1

4

JEO208

Mineraloji

2

1

3

JEO212

Yapısal Jeoloji II

2

1

4

Teknik Seçmeli 4-A

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO213

Yapısal Analiz

2

1

3

JEO217

Kil Jeolojisi

2

1

3

JEO-429

Magmatik Kayaç Petrolojisi

2

1

3

JEO.429

Petrology of Magmatic Rocks

2

1

3

Teknik Seçmeli 4-B

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO-320

Ölçme Bilgisi

2

0

3

JEO214

Tektonik

2

0

3

Sosyal Seçmeli Ders 4

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

GSB

Güzel Sanatlar II

2

0

2

SBE

Beden Eğitimi II

2

0

2

3. SINIF

V. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO301

Jeokimya

3

1

5

JEO303

Kaya Mekaniği

3

1

5

JEO305

Maden Yatakları

3

1

5

JEO307

Sedimanter Petrografi

2

1

5

Seçmeli-1

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO309

Bitümlü Şeyl Jeolojisi

2

1

4

JEO311

Fiziksel Sedimantoloji

2

1

4

JEO313

Levha Tektoniği

2

1

4

JEO315

Madencilik Bilgisi

2

1

4

JEO317

Uygulamalı Jeofizik

2

1

4

JEO319

Volkanoloji

2

1

4

Seçmeli-2

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO321

Kıyı ve Deniz Jeolojisi

2

1

4

JEO323

Meslek Hukuku ve Etik

2

1

4

JEO325

Mikropaleontoloji

2

1

4

JEO327

Tünel Jeolojisi

2

1

4

JEO329

Türkiye Maden Yatakları

2

1

4

JEO331

Yapısal Jeoloji Uygulamaları

2

1

4

Sosyal Seçmeli-3

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

GSB

Güzel Sanatlar I

2

0

2

SBE

Beden Eğitimi I

2

0

2

3. SINIF

VI. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO302

Hidrojeoloji

2

1

5

JEO304

Metamorfik Petrografi

3

1

5

JEO306

Saha Jeolojisi

3

1

5

JEO308

Zemin Mekaniği

3

1

5

Seçmeli-4

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO310

Endüstriyel Hammaddeler

2

1

4

JEO312

Jeolojik Harita Uygulamaları

2

1

4

JEO314

Jeotermal Enerji

2

1

4

JEO316

Kaya Bozunması

2

1

4

JEO318

Makropaleontoloji

2

1

4

JEO320

Ölçme Bilgisi

2

1

4

Seçmeli-5

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO322

Fotojeoloji

2

1

4

JEO324

Jeolojik Rapor Hazırlama

2

1

4

JEO326

Jeomorfoloji

2

1

4

JEO328

Malzeme Bilgisi ve Analizi

2

1

4

JEO330

Optik Mineraloji

2

1

4

JEO332

Şev Stabilitesi

2

1

4

Sosyal Seçmeli-6

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

GSB

Güzel Sanatlar II

2

0

2

SBE

Beden Eğitimi II

2

0

2

4. SINIF

VII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO401

Bitirme Semineri

0

2

5

JEO403

Mühendislik Jeolojisi

3

1

5

JEO405

Petrol Jeolojisi

3

1

5

JEO407

Uzaktan Algılama

3

0

5

Seçmeli-7

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO409

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

1

5

JEO411

Kayaç Oluşturan Mineraller

2

1

5

JEO413

Tarihsel Jeoloji

2

1

5

JEO415

Temel Jeolojisi

2

1

5

JEO417

Türkiye Petrol Alanları

2

1

5

JEO419

Yapı Taşları ve Uygulama Alanları

2

1

5

Seçmeli-8

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO421

Afet Yönetimi

2

1

5

JEO423

Bilgisayar Destekli Jeolojik Tasarımlar

2

1

5

JEO425

Jeoteknik Uygulamalar

2

1

5

JEO427

Kuyu Logları

2

1

5

JEO429

Magmatik Kayaç Petrolojisi

2

1

5

JEO431

Mermer Aramacılığı ve İşletmesi

2

1

5

4. SINIF

VIII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO402

Bitirme Projesi

0

2

5

JEO404

Kömür Jeolojisi

2

1

5

JEO406

Maden Jeolojisi

2

1

5

JEO408

Yeraltı Jeolojisi

2

1

5

Seçmeli-9

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO410

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

1

5

JEO412

Deprem Jeolojisi

2

1

5

JEO414

Sondaj Tekniği

2

1

5

JEO416

Toprak Yapılar

2

1

5

JEO418

Türkiye Kömür Yatakları

2

1

5

JEO420

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

1

5

Seçmeli-10

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO422

Baraj Jeolojisi

2

1

5

JEO424

Çevre Jeolojisi

2

1

5

JEO426

Girişimcilik

2

1

5

JEO428

Kıymetli Mineraller ve Kayaçlar

2

1

5

JEO430

Mermer Teknolojisi

2

1

5

JEO432

Türkiye Jeolojisi

2

1

5

ZORUNLU DERSLER
SEÇMELİ DERS GRUPLARI
SEÇMELİ DERSLER

<<<

Bizi, Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Ediniz.

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)