Sınavda Uyulacak Kurallar

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

 1. Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen yerde sınav saatinden 10 dakika önce ve “Öğrenci Kimliği” ile girmek zorundadır, aksi halde, kimliksiz öğrenci sınava alınmayacaktır.

 2. Öğrencilerin cep telefonu vb. iletişim araçları ile sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Aksi halde, yanında bu araçları bulunduran öğrencilerin sınavları iptal edilerek haklarında soruşturma açılacaktır. Ayrıca, öğrenciler cep telefonlarını sınav başlamadan önce CEP TELEFONU KASASINA bırakmak, sınav sonunda da almak ve kaybolmalarına karşı korumak ile kendileri sorumludur.

 3. Sınavın ilk 15 dakikasında sınav salonundan çıkmak yasaktır ve sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Herhangi bir sebeple salondan çıkan öğrenci sınava devam edemez.

 4. Öğretim Üyesi tarafından izin verilen sınavlar dışındaki diğer sınavlarda kitap, defter, ders notu, formül kâğıdı, vb. dokümanlar ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

 5. Öğretim Üyesi tarafından kitap veya ders notlarının açık olarak kullanılmasına izin verilen sınavlarda, bu malzemeler sadece ilgili öğrenci tarafından kullanılmalı ve diğer öğrenciler ile paylaşılmamalıdır.

 6. Sınav süresince gözetmene soru sormak, gözetmenlerin de öğrenciler ile yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda gözetmen öğrencinin yerini değiştirebilir.

 7. Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara, koltuklara ve diğer zeminlere her ne gerekçe ile olursa olsun, yazı yazanlar ve başka şekilde zarar verenler hakkında, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ, Madde 7d-) gereği “demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek” suçundan disiplin soruşturması açılacaktır.

 8. Size verilen soru ve/veya cevap kâğıtlarının üzerine ad, soyad, öğrenci numarası, vb. bilgileri doldurarak kâğıtlarınızı imzalayınız. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o sınavı geçersiz sayılır.

 9. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o sınavları geçersiz sayılır:

 10. Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

 11. Kâğıt, kitap, defter, ders notu, vb. dokümanları yanında bulundurmak,

 12. Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi, vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

 13. Öğretim Üyesi tarafından izin verilen sınavlar dışında; cevapları, antetli cevap kâğıdının dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

 14. Kopya çekmek, vermek veya çekilmesine yardımcı olmak, vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında “Sınav İptal Tutanağı” düzenlenir, o sınavı geçersiz sayılır ve ilgili yönetmelik Madde 7-e) gereği, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek suçundan disiplin soruşturması açılacaktır.

 15. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek veya kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında “Bireysel Sınav İptal Tutanağı” tutulur, o sınavı geçersiz sayılır ve ilgili yönetmelik Madde 8-d) gereği, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek suçundan disiplin soruşturması açılacaktır.

 16. Gözetmenin “Sınav Bitmiştir” uyarısı ile soru ve/veya cevap kâğıtlarınızı eksiksiz biçimde teslim ediniz.

 17. Sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında ilgili yönetmelik Madde 7-e) gereği sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek suçundan disiplin soruşturması açılacaktır.

 18. Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dileriz.

MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ  DEKANLIĞI

09.11.2017

0

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)