Öğrenci Kimlik Kartları hakkında

Üniversitemiz öğrencilerinin
öğrenci kimlik kartlarını kaybetmeleri, çaldırmaları, kendi isteği isteği ile değiştirmek istemesi veya
öğrenci kimlik kartlarının kırılması durumunda alınacak kart ücreti konusunda
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun aldığı karar aşağıda verilmiştir.


Üniversitemiz Yönetim Kurulu
21.09.2018 tarih ve 37/10 sayılı Kararı


Rektörlük Üst Yönetim > Akdeniz Üniversitesi Kimlik Kartları YönergesiAkdeniz Üniversitesi Kimlik Kartları Yönergesi‘nin ilgili maddesi

Kimlik ve giriş kartının kaybolması veya yıpranması, personel unvan değişikliği:

MADDE 13 – (1) Kimlik kartının kaybedilmesi, çaldırılması, kırılması, arızalanması veya unvan değişikliği hallerinde, ilgili Personel ve çalışanlar bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-3 Yeni Kimlik Kartı Talep Formu ile birlikte görev yaptığı birime durumu bildirerek, bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak yeniden kimlik kartı talebinde bulunur. Yeni Kimlik Kartı talep eden personele ait bilgiler Personel Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Kimlik kartını kaybeden öğrenciler bir ulusal veya yerel basılı gazetede yayımlanmış kayıp ilanı ile; çaldıran öğrenciler Karakol Tutanağı ile; kimlik kartı kırılan, manyetik özelliği bozulan öğrenciler ise hasarlı kimlik kartları ile birlikte Ek-2’de yer alan Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formunu doldurarak, Yönergenin 8’inci maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şekilde kimlik kartı talebinde bulunulur.

Kimlik kartlarının kaybedilmesi, çalınması, kırılması veya kendi isteği ile değiştirmek istenmesi durumunda, her mali yılbaşında Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenecek kimlik kartı bedeli, kimlik kartı yenileme talebinde bulunan kişi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın hesap numarasına ödenir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın bütçesine gelir olarak kaydedilir. Üzerinde basılacak yeni kimlik kartı sahibinin bilgilerinin yer aldığı ödemeye dair alındı belgesinin ibraz edilmesi şartıyla yeniden kimlik kartı düzenlenir. Unvan veya Kimlik Kartı üzerinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda kişiden yeni kimlik kartı basımı için ücret talep edilmez.

Kurum Dışı Çalışan, Emekli Personel, Aile/Yakın ve Ziyaretçi Kartlarının kaybolması, yıpranması vb. durumlarda yeniden kart talebinde bulunulması durumunda Madde 6 ve Madde 8‘deki talimatlara uyarak yeniden kart talebinde bulunabilirler.Yönergenin -olası değişiklikler için- mutlaka Rektörlük Üst Yönetim sayfasından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlık halinde Rektörlük Üst Yönetim sayfasındaki bilgiler geçerlidir.


0

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)