Emeği Geçenler
BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ
Unvan Ad Soyad Anabilim Dalı Görev Süresi
Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN Genel Jeoloji 1999-2006
Prof. Dr. Orhan ÖZÇELİK Maden Yatakları ve Jeokimya 2006-2009
Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN Genel Jeoloji 2009-2013
Prof. Dr. Mehmet ALTUNSOY Maden Yatakları ve Jeokimya 2013-2016
BÖLÜMÜMÜZDE KADROLU OLARAK DERS VERMİŞ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Unvan Ad Soyad Anabilim Dalı Yıl Kurum & Üniversite
Doç. Dr. Ercan ÖZCAN Genel Jeoloji 2003-2005 İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖZAKSOY Genel Jeoloji 2007-2014 Maden Tetkik ve Arama
Doç. Dr. Hakan Ahmet NEFESLİOĞLU Uygulamalı Jeoloji 2015-2018 Hacettepe Üniversitesi
BÖLÜMÜMÜZDE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Unvan Ad Soyad Verdiği Ders Yıl Üniversite
Prof. Dr. Ergun TÜRKER Genel Jeofizik 2004-2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Uygulamalı Jeofizik 2006 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veli KARA Genel Jeofizik 2007 2012 Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Şakir ŞAHİN Genel Jeofizik 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Züheyr KAMACI Genel Jeofizik 2011 Süleyman Demirel Üniversitesi
Y. Mak. Müh. Halil BARIN Statik ve Mukavemet 2005-2012  –
Yrd. Doç. Dr. Ali YALÇIN Kaya Mekaniği 2007-2008 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL Hidrojeoloji 2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ Hidrojeoloji 2006-2008 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZCU Magmatik – Metamorfik Petrografi 2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer ELİTOK Magmatik – Metamorfik Petrografi 2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR Mineraloji 2 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Metamorfik Petrografi 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Volkanoloji 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Kayaç Analiz Yöntemleri 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ Paleontoloji 2005-2012 Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Gör. Metin KÖKDERE Temel Bilgisayar Dersleri 2002-2007  –
Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ Mineraloji 2003-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU Maden Yatakları 2005
2006
2008
Süleyman Demirel Üniversitesi
Endüstriyel Hammaddeler 2006 Süleyman Demirel Üniversitesi
Süs Taşları ve Teknolojisi 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Y. Jeo. Müh. Ferhat ACAR Maden Yatakları 2007-2011  –
Y. İnş. Müh. Kani Mutlugün GÖKPINAR Mühendislikte Etik Konular 2007-2010  –

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)