Emeği Geçenler
BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ
Unvan Ad Soyad Anabilim Dalı Görev Süresi
Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN Genel Jeoloji 1999-2006
Prof. Dr. Orhan ÖZÇELİK Maden Yatakları ve Jeokimya 2006-2009
Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN Genel Jeoloji 2009-2013
Prof. Dr. Mehmet ALTUNSOY Maden Yatakları ve Jeokimya 2013-2016
Prof. Dr. Mustafa Gürhan YALÇIN Maden Yatakları ve Jeokimya 2016-…
BÖLÜMÜMÜZDE KADROLU OLARAK DERS VERMİŞ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Unvan Ad Soyad Anabilim Dalı Görev Süresi Kurum & Üniversite
Doç. Dr. Ercan ÖZCAN Genel Jeoloji 2003-2005 İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖZAKSOY Genel Jeoloji 2007-2014 Maden Tetkik ve Arama
Doç. Dr. Hakan Ahmet NEFESLİOĞLU Uygulamalı Jeoloji 2015-2018 Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Erkan KARAMAN Genel Jeoloji 1999-2020 EMEKLİ (Kurucu Bölüm Başkanı)
BÖLÜMÜMÜZDE DERS VEREN MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI VE KONUSUNDA UZMAN MÜHENDİSLER
Unvan Ad Soyad Verdiği Ders Görev Süresi Üniversite / Özel İşyerleri
Prof. Dr. Ergun TÜRKER Genel Jeofizik 2004-2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Uygulamalı Jeofizik 2006 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veli KARA Genel Jeofizik 2007-2012 Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Şakir ŞAHİN Genel Jeofizik 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Züheyr KAMACI Genel Jeofizik 2011 Süleyman Demirel Üniversitesi
Y. Mak. Müh. Halil BARIN Statik ve Mukavemet 2005-2012 Özel İşyeri
Yrd. Doç. Dr. Ali YALÇIN Kaya Mekaniği 2007-2008 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL Hidrojeoloji 2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ Hidrojeoloji 2006-2008 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOZCU Magmatik – Metamorfik Petrografi 2003-2004 Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer ELİTOK Magmatik – Metamorfik Petrografi 2004-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR Mineraloji 2 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Metamorfik Petrografi 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Volkanoloji 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Kayaç Analiz Yöntemleri 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ Paleontoloji 2005-2012 Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Metin KÖKDERE Temel Bilgisayar Dersleri 2002-2007 Anadolu Lisesi
Yrd. Doç. Dr. Kamil YILMAZ Mineraloji 2003-2005 Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU Maden Yatakları 2005-2006
2008
Süleyman Demirel Üniversitesi
Endüstriyel Hammaddeler 2006 Süleyman Demirel Üniversitesi
Süs Taşları ve Teknolojisi 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi
Y. Jeo. Müh. Ferhat ACAR Maden Yatakları 2007-2011 Özel İşyeri
Y. İnş. Müh. Kani Mutlugün GÖKPINAR Mühendislikte Etik Konular 2007-2010 Özel İşyeri
Jeofizik Müh. Fikret BOŞÇA Genel Jeofizik
Uygulamalı Jeofizik
2017 Özel İşyeri
Jeofizik Müh. Hurşit CANLI Genel Jeofizik
Uygulamalı Jeofizik
2017-2019 Özel İşyeri
Doç. Dr. Tamer Yiğit DUMAN Kaya Mekaniği
Şev Stabilitesi
Tünel Jeolojisi
2018-2019 Özel İşyeri

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)