Endüstriyel Hizmetler
 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
1.1. Birim Hacim Ağırlık/Yoğunluk ve Özgül Ağırlık Tayinleri (tek örnek için)  32,00
1.2. Nem İçeriği Tayini  17,00
1.3. Boşluk Oranı ve Gözeneklilik (Porozite) Tayini  65,00
1.4. Doygunluk Derecesinin Tayini  20,00
1.5. Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi (bir set için)  185,00
1.6. Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık Testi {Slake Durability Test} (2 çevrim için)  180,00
1.7. Schmidt Çekici Geri Tepme Sayısı Tayini (bir örnek üzerinde on deney yapılarak)  30,00

 

 2. ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
2.1. Nem İçeriği Tayini (tek örnek için üç numune üzerinde)  17,00
2.2. Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndeksi Tayini  60,00
2.3. Büzülme Limiti {Hacimsel Büzülme} Tayini  25,00
2.4. Elek Analizi (kuru yöntem)  45,00
2.5. Elek Analizi (ıslak yöntem)  55,00
2.6. Elek Analizi ve Hidrometre Deneyleri Birlikte  100,00
2.7. Zemin Sınıflandırması ve Adlandırılması {USC} (laboratuvar deneylerine ilave) 20,00
2.8. Doğal Birim Hacim Ağırlık/Yoğunluk  30,00
2.9. Boşluk Oranı, Gözeneklilik ve Doygunluk Derecesinin Belirlenmesi  75,00
2.10. Konsolidasyon Deneyi (değişik yükleme ve yük boşaltma kademelerinde deformasyonların ölçümü ve e-log p grafiğinin çizimi dahil)  450,00
2.11. Konsolidasyon Deneyi (her yükleme aşaması için konsolidasyon parametrelerinin belirlenmesi ve gerekli grafiklerin çizimi dahil)  550,00
2.12. Şişme Basıncı ve Şişme Yüzdesinin Tayini (odometre cihazı ile)  200,00
2.13. Konsolidasyonsuz-Drenajsız Hızlı Makaslama Deneyi (UU)  105,00
2.14. Konsolidasyonlu-Drenajsız Hızlı Makaslama Deneyi (CU)  180,00
2.15. Konsolidasyonlu-Drenajlı Hızlı Makaslama Deneyi (CD) (artık [rezidüel] makaslama parametrelerinin tayini dahil) 270,00
2.16. Kompaksiyon {Standart Proktor} Deneyi  160,00
2.17. Kompaksiyon {Modifiye Proktor} Deneyi  200,00

 

 3. JEOTEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA PROJESİ HİZMETLERİ

Arazi ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, mühendislik jeolojisi değerlendirmelerini, analitik ve sayısal çözümlemeleri kapsayan ve bir mühendislik jeolojisi sorununun çözümüne veya tasarımına yönelik komple uygulama ve araştırma projelerinin bedeli; projede görev alacak personelin sayısına, hizmetin süresine ve kapsamına göre bir sözleşme çerçevesinde ayrıca belirlenir.

 

 4.  JEOELEKTRİK ETÜT HİZMETLERİ (KDV HARİÇ)
KOD İŞİN ADI BİRİM ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
4.1. Düşey Elektrik Sondaj (DES) Etütleri (Schlumberger dizilimi)
4.1.1. AB/2 ≤ 25 metre Nokta 155,00
4.1.2. 25 < AB/2 ≤ 50 metre Nokta 180,00
4.1.3. 50 < AB/2 ≤ 75 metre Nokta 215,00
4.1.4. 75 < AB/2 ≤ 150 metre Nokta 240,00
4.1.5. 150 < AB/2 ≤ 250 metre Nokta 485,00
4.1.6. 250 < AB/2 ≤ 500 metre Nokta 720,00
4.1.7. 500 < AB/2 ≤ 1000 metre Nokta 1200,00
4.1.8. AB/2 ≥ 1000 metre Nokta 1800,00
4.2. Özdirenç Profil Kaydırma Etütleri (değişik elektrot dizilimleri ve her bir seviye için)
4.2.1. Elektrot Açıklığı = 5 m / 5 m kaydırma için Nokta 13,00
4.2.2. Elektrot Açıklığı = 10 m / 10 m kaydırma için Nokta 20,00
4.2.3. Elektrot Açıklığı = 20 m / 10 m kaydırma için Nokta 24,00
4.2.4. Elektrot Açıklığı = 20 m / 20 m kaydırma için Nokta 26,00
4.2.5. Elektrot Açıklığı = 50 m / 25 m kaydırma için Nokta 33,00
4.2.6. Elektrot Açıklığı = 50 m / 50 m kaydırma için Nokta 40,00
4.3. Yapay Uçlaşma (IP) Etütleri (en az 6 seviye ve ilerleme nokta aralığı kadar)
4.3.1. Nokta aralığı = 25 metre km 2000,00
4.3.2. Nokta aralığı = 50 metre km 1800,00
4.3.3. Nokta aralığı = 100 metre km 1700,00
4.3.4. Nokta aralığı = 200 metre km 1600,00
4.4. Çok Elektrotlu Ölçü Sistemleri ile Sondaj-Profil Ölçüleri
4.4.1. Elektrot açıklığı 0.00 – 5.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için)
4.4.1.1. Elektrotlu sayısı ≤ 20 serim 500,00
4.4.1.2. 21 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 40 serim 600,00
4.4.1.3. 41 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 60 serim 800,00
4.4.1.4. 61 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 80 serim 1000,00
4.4.1.5. 81 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 100 serim 1200,00
4.4.1.6. Elektrotlu sayısı ≥ 101 serim 1500,00
4.4.2. Elektrot açıklığı 5.01 – 20.00 metre (tek bir elektrot dizilimi için)
4.4.2.1. Elektrotlu sayısı ≤ 20 serim 600,00
4.4.2.2. 21 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 40 serim 1000,00
4.4.2.3. 41 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 60 serim 1250,00
4.4.2.4. 61 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 80 serim 1600,00
4.4.2.5. 81 ≤ Elektrotlu sayısı ≤ 100 serim 1850,00
4.4.2.6. Elektrotlu sayısı ≥ 101 serim 2200,00
               * Yapay Uçlaşma (IP) ölçüsünün de beraber alınması durumunda fiyat %40 artar.                 * Aynı profilde yapılan her bir “roll along” için birim fiyatın %25’i fiyata eklenir.                 * Aynı profilde yapılacak ilave her bir elektrot dizilimi için birim fiyatın %10’u fiyata eklenir. 

 

 5. MADEN YATAKLARI LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ)

KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
5.1 Arama Dönemi Faaliyet Raporu
5.1.1. 3213 Sayılı yasa gereği Arama Faaliyet Raporları (Arazi çalışmalarını gerektiren faaliyetlerde F.Y.K’nun günübirlik çalışmalar için aldığı tavsiye kararına göre ayrıca ücret ilave edilecektir) 1.200,00
5.2. İşletme Projeleri
5.2.1 Maden İşletme Projeleri (analizler hariç) 4.600,00
5.2.2. Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine göre her yıl yapılması gerekli ön ve detay arama dönemlerindeki jeolojik, mineralojik ve petrografik tanımlama raporları 4.600,00
5.2.3. Kalker veya mermer ruhsatları için kısa teknolojik rapor 1.500,00
5.2.4. Açılması planlanan maden sahalarında asit kaya ve asit maden drenaj inceleme raporları 5.100,00
5.3. Cevher Hazırlama Deneyleri (Kamu Kuruluşları ve Toplu Analizlerde 2.Grup İçin %25, 3.Grup İçin %30,4 Ve Yukarısı İçin % 40’a Kadar İskonto Uygulanır)
5.3.1. Tane Boyutu ve Elek Analizi
5.3.1.1. Kuru Eleme +0,147 mm Fraksiyonlar İçin 20,00 TL /fraksiyon
5.3.1.2. Kuru eleme -0,147 mm Fraksiyonlar İçin 25,00 TL /fraksiyon
5.4. Maden Cevherleri İşletilebilirlik Tesbitleri
5.4.1. Petrografik Tanımlama 325,00
5.4.2. İnce Kesit İncelemesi (Kesit Başına) 145,00
5.4.3. Tenör ve Rezerv Tespitleri (Veri İşletme Tarafından Sağlanacaktır ) 1.285,00
5.4.4. Mikroskobik İnceleme, Cevher Tayini 450,00
5.4.5. Sınır Tenör, İşletme Sınırı veya İşletme Yönetimi Tayini 575,00
5.5. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine Göre Yapılan Ve Çevre Analizleri Ön Yeterlik Kapsamında İstenen Ölçümler, Deneyler Ve Emisyon Raporları (Kamu Kuruluşları Ve Toplu Analizlerde 2.Grup İçin %25, 3.Grup İçin %30, 4 Ve Yukarısı İçin % 40’a Kadar İskonto Uygulanır. Emisyon Ölçümleri ve Yerinde Örnek Alımını Gerektiren Hususlarda Araç Tahsisi Talep Yapana Aittir)
5.5.1. Baca Gazı Ölçümleri
5.5.1.1. Gaz Ölçümleri (CO, CO2, Metan, O2) 610,00
5.5.2. Drager Tüpü ile Gaz Okuma (CO, CO2, Metan, O2) 325,00
5.6. Sondajcılık faaliyetleri (yol ve masraflar hariç) 1.500,00
5.7. Kuyularda teçhiz verme 500,00
5.8. CO2 kuyularında teknik faaliyetler 2.000,00
5.9. Maden Jeolojisi, Jeokimya, Rapor
5.9.1. Metal analizlerine ait rapor (metal analizi hariç) 500,00
5.9.2. Endüstriyel Hammadde analizlerine ait rapor (analiz hariç) 500,00
5.9.3. El örnekleri tanımlama 500,00
5.9.4. Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü km2 150,00
5.9.5. 1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü                km2 295,00
5.9.6. 1/10.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü  km2   1.800,00
5.9.7. 1/5.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü km2       2.800,00
5.9.8. 1/2.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü km2      23.000,00
5.9.9. 1/1.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü    km2   36.500,00
5.9.10. 1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi   m 28,00
5.9.11. Kuyu Başı Maden Jeolojisi  Hizmetleri m 24,00
5.9.12. Genel Etütler(1/25.000 ölçekli) km2 60,00 TL
5.9.13. Tahkik (1/10.000 ölçekli) km2                                      370,00 TL
5.9.14. Tahkik (1/5.000 ölçekli) km2 500,00 TL
5.9.15. Detay (1/2.000, 1/1.000 ölçekli) km2 4.500,00 TL
5.9.16. 1/2.000 ölçekli Top. Harita km2 25.000,00 TL
5.9.17. 1/1.000 ölçekli Top. Harita km2 27.000,00 TL
5.9.18. Galeri çalışması m 10,00 TL
5.9.19. Profil hazırlanması km 750,00 TL
5.9.20. Arşiv no’su almış 1/2.000 ölçekli Top.Harita km2 1.000,00 TL
5.9.21. Arşiv no’su almış 1/1.000 ölçekli Top.Harita km2 1.200,00 TL
5.9.22. Ara rapor  adet                    1.500,00 TL
5.9.23. Nihai rapor adet 3.000,00 TL

 

 6. ORGANİK JEOKİMYA ANALİZ BEDELLERİ (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
6.1. Organik yoğunlaştırma için örnek hazırlama (1 Örnek) 20,00
6.2. Kerojen kalıplarının hazırlanması (1 Örnek) 50,00
6.3. Organik madde tür tayini (SCI dahil) (1 Örnek) 50,00

 

 7. KÖMÜR ANALİZLERİ (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
7.1. Kömür analizleri için numune hazırlama 50,00
7.2. Kömürde bünye nem tayini 50,00
7.3. Kömürde ısıl değer tayini 50,00

 

 8. Çevre Jeolojisi Kapsamında ÇED RAPORU Hazırlamada Jeoloji Mühendisliği ile İlgili Bölümlerin Bedelleri (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
8.1. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması ( 1 Km2) 1000,00
8.2. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/10.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 Km2) 1200,00
8.3. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasına esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 Km2) 1400,00
8.4. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/25.000 Ölçekli Jeolojik harita ve Raporunun Hazırlanması (1 Km2) 1500,00
8.5. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/10.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 Km2) 1800,00
8.6. ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki faaliyetler için hazırlanacak ÇED Raporuna esas olan 1/5.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 Km2) 2000,00

 

 9. PETROGRAFİK ANALİZLER (KDV HARİÇ)
KOD DENEY ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
9.1. İnce kesit inceleme (kesit başına) 145,00
9.2. Petrografik tanımlama 325,00

 

 10. JEOTURİZM
KOD İŞİN ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
10.1. * Antalya ve civarında jeolojik turlar (Jeoturizm) (Türkçe-İngilizce) * Geotours in / around Antalya ( Geotourism ) ( 1000 TL / per person-per day in charge ) 

  • Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonunda rehberlik, teknik destek hizmeti günlük (tüm masraflar düzenleyici kuruluşa ait)
  • Teknik gezi, eğitim gezisi organizasyonu (gezi kitabı dahil, diğer masraflar kişilere aittir.)
  • Teknik gezi, gruplar için de düzenlenebilir.
    1.000,00 TL / kişi-gün

 

 11. TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500,00 TL / kişi-gün olarak belirlenmiştir. (Arazi koşullarına bağlı olarak ücretlendirme değişebilir).

 

 12. DİĞER FAALİYETLER
KOD İŞİN ADI ANALİZ/DENEY ÜCRETİ (TL)
12.1. Bilgi notu hazırlanması  7.500,00
12.2. Sınav soru hazırlanması (Tek bir soru için)  200,00
12.3. Detaylı ve geniş kapsamlı bilimsel doküman ve rapor hazırlanması  10.000,00

Linklerimiz

<<<

Bizi, Sosyal Medya Hesaplarımızdan da Takip Ediniz.

Programlarımız

> Lisans

> Yüksek Lisans

> Doktora

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)