Çevre Jeolojisi (ÇED)

 ÇEVRE JEOLOJİSİ KAPSAMINDA ÇED RAPORU HAZIRLAMA

 (Jeoloji Mühendisliği ile İlgili Bölümler)

KOD

 İŞİN ADI

ÜCRET (TL)

8010


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
Proje Tanıtım Dosyasına Esas Olan
1/25.000 Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
1000,00


8020


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
Proje Tanıtım Dosyasına Esas Olan
1/10.000 Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
1200,00


8030


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-II Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
Proje Tanıtım Dosyasına Esas Olan
1/5.000 Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
1400,00


8040


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
ÇED Raporuna Esas Olan
1/25.000 Jeolojik harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
1500,00


8050


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
ÇED Raporuna Esas Olan
1/10.000 Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
1800,00


8060


ÇED Yönetmeliği’nin Ek-I Listesindeki Faaliyetler için Hazırlanacak
ÇED Raporuna Esas Olan
1/5.000 Jeolojik Harita ve Raporunun Hazırlanması (1 km2)
2000,00


Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)