Maden Yatakları Hizmetleri

 MADEN YATAKLARI HİZMETLERİ

KOD

 DENEY ADI

ÜCRET (TL)

<>
5010
 Arama Dönemi Faaliyet Raporu
50113213 Sayılı Yasa Gereği Arama Faaliyet Raporları
Arazi çalışmalarını gerektiren faaliyetlerde,
FYK’nin günübirlik çalışmalar için aldığı tavsiye kararına göre
ayrıca ücret ilave edilecektir.
1200,00<>
 5020
 İşletme Projeleri
5021
Maden İşletme Projeleri Analizler hariç
4600,00
5022Jeolojik, Mineralojik ve Petrografik Tanımlama Raporları
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine göre
her yıl yapılması gerekli,
ön ve detay arama dönemlerindeki raporlar.
4600,005023
Kalker veya Mermer Ruhsatları için Kısa Teknolojik Rapor
1500,00
5024

Açılması Planlanan Maden Sahalarında
Asit Kaya ve Asit Maden Drenaj İnceleme Raporları
5100,00

<>
 5030
 Cevher Hazırlama Deneyleri
 Kamu Kuruluşları ve Toplu Analizlerde
 2. Grup için %25; 3.Grup için %30; 4 ve Yukarısı için % 40’a Kadar İskonto Uygulanır.
 Tane Boyutu ve Elek Analizi
5031
Kuru Eleme +0,147 mm Fraksiyonlar İçin
30,00 TL / fraksiyon
5032
Kuru Eleme -0,147 mm Fraksiyonlar İçin
35,00 TL / fraksiyon
<>
 5040
 Maden Cevherleri İşletilebilirlik Tesbitleri
5041
Petrografik Tanımlama
350,00
5042
İnce Kesit İncelemesi Kesit Başına
160,00
5043
Tenör ve Rezerv Tespitleri Veri, İşletme Tarafından Sağlanacaktır.
1285,00
5044
Mikroskobik İnceleme, Cevher Tayini
450,00
5045
Sınır Tenör, İşletme Sınırı veya İşletme Yönetimi Tayini
575,00
5046


Majör Oksitler ve Minör Oksitler
Değeri % 0,01’in Üzerinde Bulunan Majörlerin Dışındaki Oksitler
(XRF) Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg
300,00/adet


<>
 5050
 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre yapılan ve Çevre Analizleri Ön Yeterlik Kapsamında istenen
 Ölçümler, Deneyler ve Emisyon Raporları
 Kamu Kuruluşları ve Toplu Analizlerde
 2. Grup için %25; 3.Grup için %30; 4 ve Yukarısı için % 40’a Kadar İskonto Uygulanır.
 Emisyon Ölçümleri ve Yerinde Örnek Alımını Gerektiren Hususlarda Araç Tahsisi Talep Yapana Aittir.
5051
Baca Gazı Ölçümleri CO, CO2, Metan, O2
750,00
5052
Drager Tüpü ile Gaz Okuma CO, CO2, Metan, O2
500,00
<>
5060
Sondajcılık Faaliyetleri Yol ve Masraflar Hariç
1500,00
<>
5070
Kuyularda Teçhiz Verme
500,00
<>
5080
CO2 kuyularında Teknik Faaliyetler
2000,00
<>
5090
 Maden Jeolojisi, Jeokimya, Rapor
5091
Metal Analizlerine Ait Rapor Metal Analizi Hariç
500,00
5092
Endüstriyel Hammadde Analizlerine Ait Rapor Analiz Hariç
500,00
5093
El Örnekleri Tanımlama
500,00
5094
Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü (km2)
150,00
5095
1/25.000 Maden Jeolojisi Etüdü (km2)
295,00
5096
1/10.000 Detay Maden Jeolojisi Etüdü  (km2)
1800,00
5097
1/5.000 Detay Maden Jeolojisi Etüdü (km2)
2800,00
5098
1/2.000 Detay Maden Jeolojisi Etüdü (km2)
23000,00
5099
1/1.000 Detay Maden Jeolojisi Etüdü (km2)
36500,00
5100
1/100 Yeraltı Jeolojisi (m)
28,00
5101
Kuyu Başı Maden Jeolojisi Hizmetleri (m)
24,00
5102
Genel Etütler(1/25.000) (km2)
60,00
5103
Tahkik (1/10.000) (km2)
370,00
5104
Tahkik (1/5.000) (km2)
500,00
5105
Detay (1/2.000, 1/1.000) (km2)
4500,00
5106
1/2.000 Topografik Harita (km2)
25000,00
5107
1/1.000 Topografik Harita (km2)
27000,00
5108
Galeri Çalışması (m)
10,00
5109
Profil Hazırlanması (km)
750,00
5110
Arşiv Numarası Almış 1/2.000 Topografik Harita (km2)
1000,00
5111
Arşiv Numarası Almış 1/1.000 Topografik Harita (km2)
1200,00
5112
Ara Rapor (Adet)
1500,00
5113
Nihai Rapor (Adet)
3000,00

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)