Zemin Mekaniği Hizmetleri

 ZEMİN MEKANİĞİ HİZMETLERİ

KOD

 DENEYİN ADI

STANDART

ÜCRET (TL)

2010
Su Muhtevası Ölçümü
TS 1900-1
12,00
2020
Tek Eksenli Büzülmenin Ölçümü
TS 1900-1
35,00
2030
Özgül Ağırlık {Bağıl Yoğunluk} Ölçümü
TS 1900-1
25,00
2040
Doğal Birim Hacim Ağırlığı Şekilsiz
-
25,00
2050
Doğal Birim Hacim Ağırlığı Şekilli
-
10,00
2060
Kuru Birim Hacim Ağırlığı
-
15,00
2070
Minimum Birim Hacim Ağırlığı
ASTM D 4254
35,00
2080
Maksimum Birim Hacim Ağırlığı
-
42,00
2090
Konsolidasyon
TS 1900-2
100,00
2100
Konsolidasyon + Serbest Şişme Miktarı
TS 1900-2
100,00
2110
Konsolidasyon + Şişme Basıncı
TS 1900-2
100,00
2120
Konsolidasyon + Serbest Şişme Miktarı + Şişme Basıncı
TS 1900-2
118,00
2130
Serbest Şişme Miktarı
TS 1900-2/T1
43,00
2140
Şişme Basıncı Tayini
TS 1900-2/T1
50,00
2150
Serbest {Tek Eksenli} Basınç Dayanımının Ölçümü
TS 1900-2
35,00
2160
Serbest {Tek Eksenli} Basınç Dayanımının Yoğrulmuş
TS 1900-2
50,00
2170
Kesme Kutusu Deneyi {UU} Konsolidasyonsuz-Drenajsız
TS 1900-2
67,00
2180
Kesme Kutusu Deneyi {CU} Konsolidasyonlu-Drenajsız
TS 1900-2
290,00
2190
Kesme Kutusu Deneyi {CD} Konsolidasyonlu-Drenajlı
AASHTO T-236
482,00
2200

Kesme Kutusu Deneyi {CD} Konsolidasyonlu-Drenajlı
Rezidüel Mukavemet Ölçümlü
-

575,00

2210
Üç Eksenli Kayma Direnci {UU} Konsolidasyonsuz-Drenajsız
TS 1900-2
58,00
2220
Üç Eksenli Kayma Direnci {CU} Konsolidasyonlu-Drenajsız
-
870,00
2230
Üç Eksenli Kayma Direnci {CD} Konsolidasyonlu-Drenajlı
-
1440,00
2240
Tane Boyutu Dağılımının Tayini İri Taneli
TS-1900-1
35,00
2250
Tane Boyutu Dağılımının Tayini İnce Taneli
TS-1900-1
35,00
2260
İri Taneli Karışık Kuru Metot
TS-1900-1
35,00
2270
İri Taneli Karışık Yaş Metot
TS-1900-1
35,00
2280
Hidrometre Analizi
AASHTO-88
43,00
2290
Atterberg Limitlerinin Tayini
TS-1900-1
35,00
2300
Büzülme Limiti Hacimsel
ASTM D- 427
50,00
2310
Standart Proktor İnce Taneli
TS-1900-1
110,00
2320
Standart Proktor İri Taneli
-
132,00
2330
Modifiye Proktor İnce Taneli
TS-1900-1
132,00
2340
Modifiye Proktor İri Taneli - Agrega
-
150,00
2350
Kaliforniya Taşıma Oranı {CBR} Kuru
AASHTO-193
100,00
2360

Kaliforniya Taşıma Oranı {CBR} Yaş
Şişme Yüzdesi Dahil
AASHTO-193

120,00

2370
Kaliforniya Taşıma Oranı {CBR} Üç Nokta CBR
AASHTO-193
280,00
2380
Sabit Seviyeli Geçirgenlik Deneyi
ASTM D 2434
150,00
2390
Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi
TS 1900-2/T1
150,00
2400
İğne Deliği {Pinhol} Deneyi + Dağılma
TS 1900-2/T1
100,00
2410
Çifte Hidrometre Deneyi
ASTM 4221
100,00

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)