İş Olanakları

İŞ DUYURULARI


Bakanlıklar

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)


Türkiye Petrolleri AO (TPAO)


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)


İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK)


Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)


Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)


Harita Genel Müdürlüğü – Ulusal Haritacılık Kurumu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)


Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)


Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)


Belediyeler


Üniversiteler


Özel Sektör İmkanları (Yurt İçi ve Yurt Dışı Özel Şirketler/Kuruluşlar)

Kentsel Dönüşüm Çalışma ve Projeleri

Uzaktan Algılama (Uydu Görüntüleri ile Doğal Kaynak Aramacılığı)

Uzaktan Algılama (Uydu Görüntüleri ile Doğal Afet Çalışmaları)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Projeleri

İmar Projeleri

Maden Firmaları

Nükleer Enerji Santral Projeleri

Mühendislik Yapıları Üzerine Çalışan Yurt İçi ve Yurt Dışı Özel Şirketler/Kuruluşlar

Tünel Projeleri

Baraj Projeleri

Köprü Projeleri

Zemin Projeleri

Sondaj Çalışmaları (Su – Petrol – Jeotermal – Zemin)

Jeofizik Etütler

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)