Lisans
<<< Lisans Ders Müfredatlarına Soldaki Menüden Ulaşabilirsiniz.

Aktif Müfredat (2019)

I. YY II. YY III. YY IV. YY V. YY VI. YY VII. YY VIII. YY 

 

 1. SINIF

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

ATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

TDB101

Türk Dili I

2

0

2

YBD101

İngilizce I

2

0

4

FİZ101

Fizik I

2

1

4

KİM101

Genel Kimya

2

1

4

MAT101

Matematik I

4

0

6

JEO101

Jeoloji Mühendisliğine Giriş

2

1

4

JEO103

Temel Bilgisayar ve Algoritma

2

2

4

1. SINIF

II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

ATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

TDB102

Türk Dili II

2

0

2

YBD102

İngilizce II

2

0

4

FİZ102

Fizik II

2

1

4

MAT102

Matematik II

4

0

6

JEO102

Genel Jeofizik

2

1

4

JEO104

Bilgisayar Programlama

2

1

4

JEO106

Bilgisayar Uygulamalı Teknik Resim

2

2

4

2. SINIF

III. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

MAT201

Diferansiyel Denklemler

4

0

5

JEO201

Kristalografi

2

1

5

JEO203

Mühendislikte İstatistik

3

0

5

JEO205

Sedimantoloji

2

1

5

JEO207

Statik ve Mukavemet

2

1

5

JEO209

Yapısal Jeoloji

3

1

5

2. SINIF

IV. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

MAT202

Sayısal Analiz

4

0

5

JEO202

Akışkanlar Mekaniği

2

1

5

JEO204

Jeolojik Harita Bilgisi

2

1

5

JEO206

Magmatik Petrografi

3

1

5

JEO208

Mineraloji

2

1

5

JEO210

Stratigrafi

2

1

5

3. SINIF

V. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO301

Jeokimya

3

1

5

JEO303

Kaya Mekaniği

3

1

5

JEO305

Maden Yatakları

3

1

5

JEO307

Sedimanter Petrografi

2

1

5

JEO399

Birim Dışı Uygulama I

0

2

2

Seçmeli-1

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO313

Levha Tektoniği

2

1

3

JEO315

Madencilik Bilgisi

2

1

3

JEO317

Uygulamalı Jeofizik

2

1

3

JEO319

Volkanoloji

2

1

3

TDB115

Akademik Türkçe I *

2

1

3

Seçmeli-2

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO321

Kıyı ve Deniz Jeolojisi

2

1

3

JEO325

Mikropaleontoloji

2

1

3

JEO329

Türkiye Maden Yatakları

2

1

3

JEO331

Yapısal Jeoloji Uygulamaları

2

1

3

Seçmeli-3

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO309

Bitümlü Şeyl Jeolojisi

2

1

2

JEO311

Fiziksel Sedimantoloji

2

1

2

JEO323

Meslek Hukuku ve Etik

2

1

2

JEO327

Tünel Jeolojisi

2

1

2

3. SINIF

VI. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO302

Hidrojeoloji

2

1

5

JEO304

Metamorfik Petrografi

3

1

5

JEO306

Saha Jeolojisi

3

1

5

JEO308

Zemin Mekaniği

3

1

5

BÖLÜM ARAZİ ÇALIŞMASI

Seçmeli-4

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO310

Endüstriyel Hammaddeler

2

1

4

JEO312

Jeolojik Harita Uygulamaları

2

1

4

JEO316

Kaya Bozunması

2

1

4

JEO318

Makropaleontoloji

2

1

4

Seçmeli-5

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO324

Jeolojik Rapor Hazırlama

2

1

3

JEO328

Malzeme Bilgisi ve Analizi

2

1

3

JEO330

Optik Mineraloji

2

1

3

JEO332

Şev Stabilitesi

2

1

3

TDB116

Akademik Türkçe II *

2

1

3

Seçmeli-6

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO314

Jeotermal Enerji

2

1

3

JEO320

Ölçme Bilgisi

2

1

3

JEO322

Fotojeoloji

2

1

3

JEO326

Jeomorfoloji

2

1

3

4. SINIF

VII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO401

Bitirme Semineri

0

2

5

JEO403

Mühendislik Jeolojisi

3

1

5

JEO405

Petrol Jeolojisi

3

1

5

JEO407

Uzaktan Algılama

3

0

5

JEO499

Birim Dışı Uygulama II

0

2

2

Seçmeli-7

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO409

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

1

4

JEO411

Kayaç Oluşturan Mineraller

2

1

4

JEO413

Tarihsel Jeoloji

2

1

4

JEO415

Temel Jeolojisi

2

1

4

JEO417

Türkiye Petrol Alanları

2

1

4

JEO419

Yapı Taşları ve Uygulama Alanları

2

1

4

Seçmeli-8

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO421

Afet Yönetimi

2

1

4

JEO423

Bilgisayar Destekli Jeolojik Tasarımlar

2

1

4

JEO425

Jeoteknik Uygulamalar

2

1

4

JEO427

Kuyu Logları

2

1

4

JEO429

Magmatik Kayaç Petrolojisi

2

1

4

JEO431

Mermer Aramacılığı ve İşletmesi

2

1

4

JEO501

Petrology of Magmatic Rocks **

2

1

4

JEO503

Remote Sensing **

2

1

4

JEO505

Volcanology **

2

1

4

4. SINIF

VIII. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO402

Bitirme Projesi

0

2

5

JEO404

Kömür Jeolojisi

2

1

5

JEO406

Maden Jeolojisi

2

1

5

JEO408

Yeraltı Jeolojisi

2

1

5

Seçmeli-9

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO410

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

1

5

JEO412

Deprem Jeolojisi

2

1

5

JEO414

Sondaj Tekniği

2

1

5

JEO416

Toprak Yapılar

2

1

5

JEO418

Türkiye Kömür Yatakları

2

1

5

JEO420

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

1

5

JEO502

Geographical Informatıon Systems in Earth Sciences **

2

1

5

JEO504

Geomechanics **

2

1

5

Seçmeli-10

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

AKTS

JEO422

Baraj Jeolojisi

2

1

5

JEO424

Çevre Jeolojisi

2

1

5

JEO426

Girişimcilik

2

1

5

JEO428

Kıymetli Mineraller ve Kayaçlar

2

1

5

JEO430

Mermer Teknolojisi

2

1

5

JEO432

Türkiye Jeolojisi

2

1

5

ZORUNLU DERSLER
SEÇMELİ DERS GRUPLARI
SEÇMELİ DERSLER
BİRİM DIŞI UYGULAMA I-II
35 (20+15) İŞ GÜNÜ STAJ ZORUNLUDUR.
BÖLÜM ARAZİ ÇALIŞMASI
VI. YARIYILDA 15 İŞ GÜNÜ OLARAK YAPILMASI ZORUNLUDUR.
*
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLARAK AÇILMAKTADIR.
**
DERSLER, DEĞİŞİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA AÇILMAKTADIR. (ERASMUS, MEVLANA VB.)

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)