Tanıtım

Geo (Yer) ve Logos (Bilim) kelimelerinden türeyen JEOLOJİ, yerkürenin evrimini inceleyen tarihsel doğa bilimidir.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ;

yer biliminin veri, teknik ve ilkelerini her türlü mühendislik kullanımına sunan,

proje alanının jeolojik verilerini yorumlayan,

yer altı suyu ortam ve hareketleri ile kayaç, zemin özelliklerine ilişkin kavramsal modelleri ortaya koyan,

yerkabuğunu oluşturan malzeme özelliklerini inceleyen, tanımlayan,

mühendislik projelerinin planlamasını, tasarımını, inşasını ve sürdürülmesini sağlayan,

jeolojik haritalar hazırlayan,

arazi ve laboratuvar deneyleri ile jeolojik gözlemler yapan,

mühendislik çözümlerini ve bunlara ilişkin bilgi sistemlerini oluşturmayı amaçlayan mühendislik dalıdır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linklerimiz

><

Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite

QR

QR

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dumlupınar Bulvarı - Kampüs 07058 Konyaaltı Antalya Türkiye
jeoloji@akdeniz.edu.tr
Tel: 0242 310 63 55
Tel: 0242 310 63 06 (Faks)